37PK

Uitgangspunten: kunstbeschouwen / inhoudelijk discipline / reflecteren / beschouwen / Kunst in de openbare ruimte / reflectief / bespreken / documenteren / beschrijven / kunstbeleving / maatschappij kritisch / artist in residence

37PK, Platform voor Kunsten in een kunstinstelling waar wisselende tentoonstellingen te zien zijn. Sinds 2011 is 37PK van start gegaan als een breed platform voor kunsten in Haarlem. 37PK houdt zich bezig met de kunst in de openbare ruimte van Haarlem, permanente en tijdelijke ateliers, artists-in-residence programma’s, opdrachten aan kunstenaars, ondersteuning en professionalisering van het kunstveld en promotie van het kunstaanbod in de stad.

Groot Heiligland 37

In het pand aan Groot Heiligland 37 organiseert 37PK tevens een programma met tentoonstellingen, actuele kunstprojecten en activiteiten. 37PK ontwikkelt haar activiteiten in samenspraak met kunstenaars en andere (kunst)organisaties in de stad en regio. Uitgangspunt is dat het nieuwe platform op een kwalitatief goede manier snel en effectief kan inspelen in de diverse behoeften van gemeente, organisaties en kunstenaars in de stad.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWOZPjArOU6pLHhdsxIlj8hWNnG3QpDztaDQ19YPWMD3cFTQ/viewform?usp=sf_link

Website van 37PK